STRONA GŁÓWNA


„Róża dla Królowej Rodzin” to hasło archidiecezjalnych pielgrzymek do Matki Bożej Królowej Rodzin, czczonej w tym tytule w cudownym obrazie w jarosławskiej kolegiacie. Podczas pielgrzymki odbywa się nabożeństwo, w trakcie którego małżonkowie podchodzą w procesji przed ołtarz główny, niosąc w dłoniach kwiat róży – symbol miłości małżeńskiej oraz swojej wdzięczności do Jezusa i Jego Matki. Do kwiatu dołączona jest karteczka z modlitwą rozpoczynającą się od słów: „Królowo Rodzin, dziękujemy…”, „Królowo Rodzin, przepraszamy…”,,Królowo Rodzin, prosimy…”.

Podobną modlitwę można wyrazić także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do dokonywania wpisów w księdze modlitwy oraz do składania duchowych ofiar w zakładce „Złóż duchową różę”. Zachęcamy również do nawiedzania jarosławskiej kolegiaty w każdym możliwym czasie, a także do udziału w wielkiej pielgrzymce małżeństw i rodzin w drugą sobotę października.


AKTUALNOŚCI


UROCZYSTA KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ KRÓLOWEJ RODZIN

2 sierpnia 2014 r. na Rynku w Jarosławiu jaśniejący łaskawością Obraz Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin został uroczyście koronowany, koronami poświęconymi w Rzymie przez Ojca Świętego Franciszka. Aktu koronacji dokonał Abp Józef Michalik – Metropolita Przemyski, w asyście arcybiskupów, biskupów, infułatów, prałatów i kanoników diecezjalnych Kapituł Kolegiackich, kapłanów oraz licznie zgromadzonych wiernych.

więcej…


Nabożeństwo “Róża dla Królowej Rodzin”, fot. Dominika Biela

PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN DO CUDOWNEGO OBRAZU MARYI

Już w październiku 2016 r. do Cudownego Obrazu Maryi odbyła się pielgrzymka małżeństw i rodzin z całej archidiecezji przemyskiej. Podobnie było w rok później. Wielu pielgrzymów w uroczystej procesji składało kwiat róży będący znakiem miłości i wdzięczności. Zachęcamy do przybywania przed wizerunek Królowej Rodzin indywidualnie i wspólnotowo. W każdą drugą sobotę października zapraszamy na wielką pielgrzymkę wszystkie rodziny.

więcej…

Udostępnij